Jan 23, 2009

Beza aliran salafi, Imam Maturidi dan Imam Ashari

Assalamualaikum,

Boleh tak ustaz menerangkan perbezaan aqidah (yang saya dimaklumkan adalah yang furu') di antara aliran salafiya, dan juga aliran yg dibawak oleh Imam Maturidi dan Imam Ashari? Dan apakah aliran yg dibawa oleh keempat mazhab kita? Mestikah kita mengikut salah satu aliran-aliran ini? Terima Kasih

Wassalam.

**********
thtl
Wassalam

Sudah sebulan lebih soalan anda terlantar dalam Bank Soalan al-Ahkam. ini kerana soalan anda tidak mungkin dapat disimpulkan dalam soal-jawab ringkas kerana ia termasuk soalan-soalan yang rumit dan kompleks kerana mahu tidak mahu ia akan masuk dalam perbahasan Ilmu Kalam yang memeningkan. dan pasti ia mengundang bantahan aliran asya'irah dan maturidiah.

Wbmnp kami cuba menjawab sekadar memenuhi hajat anda, manakala selebihnya kami akan syorkan bahan bacaan buat anda.

Pertama: Seputar kekeliruan istilah.

Aliran Salafiah adalah dari kalimah salaf yang bermaksud pendahulu umat (bahasa), manakala dari makna istilah ialah tiga generasi pertama Islam: sahabat, tabi'in atau tabi'-tabi'in, atau mereka yang tidak dapat pada diri mereka itu bid'ah agama.
Maka nama terbitan dari salaf ialah salafiyah yang bermaksud orang terkemudian yang berusaha menghidupkan ajaran salaf (Dr Abdul Rahman alZunaidi, alsalafiyah wal qadhaya al' asyr (Riyadh: Dar Isybiliya, 1998)

Aliran Salafiyah ini dinisbahkan kepada Syaikhul Islam Ibn Taymiyah yang menghidupkan semula manhaj salaf pada abad ke 7 hijrah, dan pada abad ke 12 oleh Syaikhul Islam Muhammad Abdul Wahab atTamimi.

Adapun akidah salaf dan salafiyah ini ialah akidah para salaf assoleh termasuklah akidah Empat Imam Besar madzhab), ialah akidah ASWJ yang asal di mana :

a. mereka menetapkan pola2 akidah berdasarkan naql (wahyu) ke atas aql
b. menolak takwil
c. membahagikan tawhid kepada rububiyah, uluhiyyah dan asma' wa sifaat

Kedua: faham Asya'irah dan Maturidi

Asy'ariah dinisbahkan kepada Imam Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari, kelahiran Basrah (w.330H), manakala Maturidi ialah Imam Abu Mansur alMaturidi (kelahiran Samarkhand, w.333H). Kedua-dua tokoh ini terkenal kerana membendung faham Muktazilah, tetapi pengikut-pengikut dua Imam ini akhirnya dikenali dgn manhaj khalaf dalam akidah (Khalaf maksudnya kaum yang terkemudian). yaitu mereka melakukan takwil (merubah makna lafadz). Tidak banyak diketahui mengenai aliran Maturidi kerana bahan ilmiah mengenai aliran amat terhad, manakala aliran asya'irah adalah paling banyak kerana peranan pendiri aliran asy'ariyah Syafi'iy spt alGhazali, alJuwaini, alBaqilani, albaihaqi dan ia diterimapakai oleh khilafah Uthmani.

Salah satu fakta yang tidak diketahui ramai pengikut aliran asya'irah ialah Imam Abu Hasan alAsy'ari di penghujung usianya telah taubat dan kembali kepada aliran salaf seperti mana dalam kitab beliau 'alIbanah'.

Ciri-ciri utama aliran aasya'irah/maturidi ialah:

a. asya'irah tenggelam dalam takwil sifat2 Allah, maka ini bertentangan dgn akidah salaf.
b. mendahulukan akal dalam mentakwil perkara2 ghaibiyat' i'tiqad dan sifat-sifat Allah.
c. aliran ini dekat dgn ahli kalam dan faham muktazilah
d. cenderung dgn aliran tasawwuf
e. cenderung kepada filsafah. (Dr Mani' alJahni, alMausu'ah alMuyassarah fi adyan wal madzaahib, Riyadh: Darul Nadwa alAlamiyah, 1/88)

3. Apakah aliran yang diikuti oleh empat Imam madzhab?

Jawab: mereka menganut akidah salaf. Akidah empat Imam ini dibuktikan kesalafian mereka oleh Dr Muhammad bin Abdul Rahman alKhumais dan diedarkan percuma kepada semua bakal haji yang tiba di Saudi setiap musim haji dalam bahasa masing-masing. kitab itu ialah 'I'tiqad Aimmatil Arba'ah (Akidah Empat Imam Madzhab). Cuba tanya orang yang balik haji saban tahun dan mereka pasti menerima naskhah percuma Syaikh Khumais ini sebagai ole-oleh kerajaan arab saudi.

4. Mestikan kita mengikuti salah satu aliran ini?
Kita hendaklah kembali kepada akidah salaf, akidah Pendiri/Imam madzhab yang Empat dan kita hendaklah keluar dari akidah selain itu.

Sekian

7 comments:

Anonymous said...

Pengikut Ahluhsunah wal jamaah mengikuti pendiri Imam Mazhab dan asya'irah dan maturidi
sesuai dengan dalilnya
Dan sesungguhnya umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan,
72 di antaranya di dalam neraka, dan hanya satu di dalam surga yaitu al-Jama’ah”.
(HR. Abu Dawud).

Maka barangsiapa menginginkan tempat lapang di surga hendaklah ia
berpegang teguh kepada (keyakinan) al-Jamâ’ah”. (HR. at-Tirmidzi. Ia berkata:
Hadits ini Hasan Shahih. Hadits ini juga dishahihkan oleh al-Imâm al-Hakim)

al-Imâm al-Izz ibn Abd as-Salam mengatakan bahwa sesungguhnya akidah
Asy’ariyyah telah disepakati (Ijmâ’) kebenarannya oleh para ulama dari kalangan
madzhab asy-Syafi’i, madzhab Maliki, madzhab Hanafi, dan orang-orang terkemuka
dari kalangan madzhab Hanbali. Kesepakatan (Ijmâ’) ini telah dikemukan oleh para
ulama terkemuka di masanya


Al-‘Ârif Billâh al-Imâm as-Sayyid Abdullah ibn Alawi al-Haddad (w 1132 H),
Shâhib ar-Râtib, dalam karyanya berjudul Risâlah al-Mu’âwanah menuliskan sebagai
berikut:
“Hendaklah engkau memperbaiki akidahmu dengan keyakinan yang benar
dan meluruskannya di atas jalan kelompok yang selamat (al-Firqah an-Nâjiyah).
Kelompok yang selamat ini di antara kelompok-kelompok dalam Islam adalah
dikenal dengan sebutan Ahlussunnah Wal Jama’ah. Mereka adalah kelompok
yang memegang teguh ajaran Rasulullah dan para sahabatnya. Dan engkau apa
bila berfikir dengan pemahaman yang lurus dan dengan hati yang bersih dalam
melihat teks-teks al-Qur’an dan Sunnah-Sunnah yang menjelaskan dasar-dasar
keimanan, serta melihat kepada keyakinan dan perjalanan hidup para ulama Salaf
saleh dari para sahabat Rasulullah dan para Tabi’in, maka engkau akan
mengetahui dan meyakini bahwa kebenaran akidah adalah bersama kelompok
yang dinamakan dengan al-Asy’ariyyah

jika benar Salafiyah mengikuti 4 Imam mazhab mengapa Ibnu taimiyah mengadakan pembagian tahuid rububiyah, uluhiyyah dan asma' wa sifaat, bukankah ini bertolak dengan 4 Imam Mazhab, dan Ibnu Taimiyah telah melakukan Bidah, karena keluar dari Salafuhsholeh dan 4 Imam mazhab tersebut

Salafiyah keluar dari Salaf
Asayariayah dan Martudi mengikuti salaf

Wallau alam

al faqirPetualang Online said...

Bodoh yg jawab. Wahabi salafi itu mujassimah lol,mending masih muktazilah.
Ngaku2 ahlusunnah wal jamaah.
Wong berdirinya seumur kencur.

Unknown said...

ulama` salaf ber tekad utk menyerahkan makna ayat al-quran yang samar2 kepada Allah semata2 kerana bimbang akan berlaku kesalahan dalam mentakwilnya , ini bukan bererti ia menolak penakwilan ayat tersebut ,dan per bincangan mengenai ayat mutashabihat ini kurang kerana pada zaman sahabat , tabi` tabiin sudah memahami akan maksud ayat tersebut . manakala pada zaman ulama`khalaf pula ulama` terpaksa membuat penakwilan agar dptmemberi faham pada orang awam , sbb pd zaman tersebut banyak timbulnya pahaman sesat sprt muktazillah n lain2, adapun penakwilan adlah penakwilan yanglayak bagi Allah dan tidak bercanggah dgn firman Allah "laisa ka mislihi syai` " . jadi kalau xpaham bab sirah nabi n para ulama` silam , jangan dok mandai2 buat blog , bagi orang awam pening j , dah la empunya pon tau sikit2 je. pi blajar dulu,jngn jadi ulama` suuk(ulama` susat) , kepada pembaca lak jngn la cari maklumat melalui internet , pi la blajar berguru , krn sabda rasulullha : barang siapa belajar tanpa guru , maka syaitan lah gurunya .." wallahua`lam

Anonymous said...

wahai asyairah kembalilah kpd salaf...anda bukan hidup zaman Asyaari...Yg peliknya Asyaari dan Ibn Furaq ikut salaf tapi Asyairah ni ikut falsafah Greek Yunan.Pahtu kita yg dhaif ni pula pergi ambilnya..Alangkah malangnya puak Asyairah ni atau muktazilah pertengahan.

Unknown said...

UNTUK MENGENAL ISLAM LEBIH DEKAT, DALAM PANDANGAN AHLI SUNNAH WAL-JAMA'AH. SEMPATKAN BACA DISINI:

Waspada dengan ini
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=419419838182654&id=100003439259011

Dimana allah bertempat?
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=418021178322520&id=100003439259011

Pemecah islam dan penebar kebencian
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=419969828127655&id=100003439259011

Dampak suka mengkafirkan
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=421555337969104&id=100003439259011

Tawassul
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=420776758046962&id=100003439259011

Ziaroh kubur
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=421044278020210&id=100003439259011

Tabarruk
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=421260834665221&id=100003439259011

Membangun makam
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=422717677852870&id=100003439259011

Tahlilan
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=423814641076507&id=100003439259011&ref=bookmarks

Hati-hati pada sumber malapetaka
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=419390418185596&id=100003439259011

Hati hati dengan ajakan jihad
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=422209697903668&id=100003439259011

Tragedi karbala dalam ahlisunnah waljama'ah
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=423426224448682&id=100003439259011&ref=bookmarks

Hati hati dengan penyelewengan syahidnya syd husain
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=423807334410571&id=100003439259011&ref=bookmarks

Antara budaya dan agama dalan jenggot versi ahlisunnah waljama'ah
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=414341982023773&id=100003439259011

Unknown said...

UNTUK MENGENAL ISLAM LEBIH DEKAT, DALAM PANDANGAN AHLI SUNNAH WAL-JAMA'AH. SEMPATKAN BACA DISINI:

Waspada dengan ini
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=419419838182654&id=100003439259011

Dimana allah bertempat?
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=418021178322520&id=100003439259011

Pemecah islam dan penebar kebencian
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=419969828127655&id=100003439259011

Dampak suka mengkafirkan
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=421555337969104&id=100003439259011

Tawassul
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=420776758046962&id=100003439259011

Ziaroh kubur
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=421044278020210&id=100003439259011

Tabarruk
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=421260834665221&id=100003439259011

Membangun makam
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=422717677852870&id=100003439259011

Tahlilan
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=423814641076507&id=100003439259011&ref=bookmarks

Hati-hati pada sumber malapetaka
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=419390418185596&id=100003439259011

Hati hati dengan ajakan jihad
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=422209697903668&id=100003439259011

Tragedi karbala dalam ahlisunnah waljama'ah
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=423426224448682&id=100003439259011&ref=bookmarks

Hati hati dengan penyelewengan syahidnya syd husain
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=423807334410571&id=100003439259011&ref=bookmarks

Antara budaya dan agama dalan jenggot versi ahlisunnah waljama'ah
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=414341982023773&id=100003439259011

Unknown said...

UNTUK MENGENAL ISLAM LEBIH DEKAT, DALAM PANDANGAN AHLI SUNNAH WAL-JAMA'AH. SEMPATKAN BACA DISINI:

Waspada dengan ini
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=419419838182654&id=100003439259011

Dimana allah bertempat?
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=418021178322520&id=100003439259011

Pemecah islam dan penebar kebencian
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=419969828127655&id=100003439259011

Dampak suka mengkafirkan
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=421555337969104&id=100003439259011

Tawassul
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=420776758046962&id=100003439259011

Ziaroh kubur
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=421044278020210&id=100003439259011

Tabarruk
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=421260834665221&id=100003439259011

Membangun makam
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=422717677852870&id=100003439259011

Tahlilan
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=423814641076507&id=100003439259011&ref=bookmarks

Hati-hati pada sumber malapetaka
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=419390418185596&id=100003439259011

Hati hati dengan ajakan jihad
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=422209697903668&id=100003439259011

Tragedi karbala dalam ahlisunnah waljama'ah
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=423426224448682&id=100003439259011&ref=bookmarks

Hati hati dengan penyelewengan syahidnya syd husain
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=423807334410571&id=100003439259011&ref=bookmarks

Antara budaya dan agama dalan jenggot versi ahlisunnah waljama'ah
https://mobile.facebook.com/story.php?story_fbid=414341982023773&id=100003439259011

Post a Comment